top of page
Bejaarde bij Gymnastiek
PENSOC.png
PENSOC
PENSOC
DE SOCIALE DIENST VOOR GEPENSIONEERDE

 

Rechthebbenden
  • De statutaire gepensioneerde personeelsleden die tot hun pensionering in dienst waren bij ‘bpost’ (vroegere ‘De Post’).

  • De baremiek contractuele personeelsleden die voor hun oppensioenstelling bij ‘bpost’ (vroegere ‘De Post’) tewerkgesteld waren en minimum 10 jaar dienstanciënniteit hebben. Zij mogen echter geen ander inkomen van meer dan 300€/maand hebben.

  • Overlevende echtgenoten en hun wezen die op de dag van het overlijden van het gepensioneerd personeelslid ten laste waren.

  • Personen ten laste: de echtgenoten of wettelijk samenwonenden moeten fiscaal ten laste zijn van de rechthebbende. Er zijn eveneens regels om de inschrijving van kinderen tot maximum 25 jaar te kunnen aanvaarden. Zoals verwantschap, recht op kinderbijslag, studeren...

 
 
Solidariteitsbijdrage

Deze bijdrage is een symbolisch bedrag van solidariteit tussen de leden, en bedraagt 36€ per jaar. Nieuw gepensioneerden kunnen aansluiten door binnen de 6 maanden te rekenen vanaf hun pensioendatum hun bijdrage te betalen (3€ per maand).

 

 
 
Welke voordelen voorziet PENSOC?
  • Tussenkomsten op de medische en farmaceutische kosten op basis van het legaal remgeld, in curatieve geneeskunde en erkende ziekte (voor een erkende ziekte geldt een verhoogde tussenkomst door Actisoc).

  • Verhoogde tussenkomsten voor hoorapparaten, prothesen, …

  • Nieuwe tussenkomsten voor dringend medisch vervoer (ambulances, MUG, …)

  • Treinrittenkaart NMBS: tussenkomst van maximaal 48€ door 1 RAIL PASS in te leveren

  • Diverse voordelen: de voordelengids en voordelenkaart wordt jaarlijks overgemaakt. Meer info op www.pensoc.be

  • Jaarlijks evenement: de dag van de gepensioneerde

 

 
 
Info en contact

PENSOC vzw 1105 Brussel

Tel. 02 / 276 82 03

Mail info@pensoc.be

bottom of page